MDŽ špeciál: Ženy, autá a technológie

598

BMW Group dlhodobo motivuje ženy k povolaniam v oblastiach ako veda, technológie, inžinierstvo či matematika. Ženy v štruktúrach bavorskej automobilky nachádzajú prácu na špičkovej úrovni, pomoc pri ich formovaní a tiež odpovede na mnohé ďalšie životné otázky.

Na svojej mediálnej stránke sa výrobca chváli, že kreativita a myslenie žien pozitívne prispievajú k rôznorodosti v BMW Group. A rôznorodosť je podľa nich faktorom úspechu, ktorý robí spoločnosti inovatívnejšími. Nemci tvrdia, že rastúci dopyt po pracovníkoch je možné uspokojiť len so zvyšujúcim sa zastúpením žien v odborných oblastiach.

Vysoký podiel žien v programoch pre rozvoj talentov

Po prebudení záujmu o technológie je nevyhnutné pokračovať v povzbudzovaní mladých žien a podporovať ich na ceste k inžinierskej kariére. BMW Group zabezpečuje vysoké zastúpenie žien vo svojich programoch pre rozvoj talentov. Napríklad ženy už roky tvoria viac ako 40 % jej stážistov v programe AcceleratiON.

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je stále rozhodujúcim faktorom pre ženy, ktoré sa rozhodujú pre kariéru. Model spoločného vedenia spoločnosti BMW Group zohráva v tejto súvislosti mimoriadne dôležitú úlohu: Muži aj ženy majú počas prechodného obdobia možnosť zdieľať manažérsku pozíciu s rovnakou mierou zodpovednosti. 

Poháňaný rozmanitosťou

BMW Group považuje rozmanitosť za svoju silnú stránku. Rozmanitosť Nemcom pomáha prijímať a udržať si najlepšie talenty a plniť očakávania zainteresovaných strán na celom svete. Hovoria, že podporujú kultúru, ktorá je bez predsudkov a cení si odlišnosti. Veria, že rovnosť a inklúzia majú byť základnými predpokladmi.