Toyota má plán na celý životný cyklus batérií z elektromobilov

875

Toyota Motor Corporation aktuálne urýchľuje implementáciu stratégie Battery 3R

Ktorá je kľúčovým prvkom v dosahovaní cieľa nulových emisií CO2 do roku 2050. Táto stratégia je zameraná na čo najefektívnejšie využívanie trakčných batérií z elektromobilov počas ich celého životného cyklu a znižovanie odpadu, pričom súčasne zvyšuje podiel recyklovaných materiálov v súlade s princípmi obehového hospodárstva.

Toyota si je vedomá dôležitosti životného cyklu batérií, najmä v elektrických vozidlách

Preto vyvíja batériové technológie s dôrazom na efektívnosť a dlhú životnosť, aby zabezpečila kvalitu batérií počas celého života vozidla. Keď batérie nie sú vhodné pre automobily, hľadá sa im druhý život v iných odvetviach automobilového priemyslu alebo v iných ekonomických sektoroch.

Stratégia Battery 3R však nezahŕňa len druhý život batérií, ale aj udržateľné recyklovanie

Toyota sa snaží minimalizovať emisie oxidu uhličitého pri recyklácii a využíva získaný materiál na výrobu nových batérií. Celý tento proces je súčasťou globálnej spolupráce s partnermi na maximalizáciu zberu a detoxikácie použitých batérií po celom svete.

Nova generácia batérií 

Toyota venuje pozornosť vyššej hustote a lepšej účinnosti, čo povedie k zvýšenému dojazdu a skráteniu času nabíjania. Po roku 2026 plánuje používať vysokovýkonné bipolárne lítium-iónové batérie s niklovou katódou, čo zabezpečí dojazd približne 1 100 km a rýchlu nabíjanie za približne 20 minút. Okrem toho sa spoločnosť sústreďuje na prelomové batérie s pevným elektrolytom, ktoré by mohli byť k dispozícii v roku 2027-2028 s dojazdom až 1 200 km a časom nabíjania iba 10 minút.

V rámci stratégie Battery 3R spolupracuje Toyota aj so svojimi partnermi

Ako je spoločnosť Redwood Materials, na vytváranie ekosystému uzavretých batérií pre elektrifikované vozidlá. Toto zahŕňa opätovné použitie, recykláciu a získavanie použitých batérií z hybridov Toyota. S využitím týchto batérií boli vybudované inovatívne zásobníky energie, ako napríklad viacúrovňový zásobník Sweep Energy Storage. Tento systém využíva plnú kapacitu každej batérie nezávisle na jej účinnosti a opotrebení, čím prispieva k udržateľnému využitiu energie. Celkovo je snaha Toyoty Motor Corporation presadiť stratégiu Battery 3R v piatich regiónoch – Japonsko, Spojené štáty americké, Európa, Čína a Ázia – s cieľom maximalizovať zber a recykláciu použitých batérií. Toto úsilie nie je len o podporu rozvoja batériových elektromobilov, ale aj o posilnenie miestnych komunít a dosahovanie udržateľného rozvoja v oblasti elektromobility.