Štartuje výroba radikálneho modelu BMW i4. V Mníchove prekopali celú fabriku

732
Zdroj: BMW

V mníchovskom závode BMW Group je už všetko na mieste a pripravené na začiatok výroby plne elektrického modelu BMW i4. Po šiestich týždňoch intenzívnych prác na úprave sa opäť rozbehla výroba vozidiel a k linke sa vrátilo približne 5 000 zamestnancov.

Celkový vývoj a úprava závodu si vyžiadali investície vo výške okolo 200 miliónov eur. Približne 700 miliónov eur už predstavuje výška investícií medzi rokmi 2015 a 2018 do inštalácie novej lakovne šetrnej k zdrojom ako aj rozšírenie karosárne pre potreby produkcie BMW radu 3 ale aj elektrických modelov akým je BMW i4.

Zdroj: BMW
Zdroj: BMW

V ostatných týždňoch sa tím musel vyrovnať s náročnou výzvou v podobe stiesnených priestorov v jednotlivých halách, čo sťažovalo úpravu a inštaláciu nových technológií. Predchádzajúce systémy museli byť odstránené na veľmi malom priestore a to isté platilo aj o inštalácii a spustení nových. Ešte pred samotnou úpravou závodu sa všetky zmeny výrobných liniek pripravili a navrhli pomocou digitálnych systémov a vo virtuálnej realite.

Zelená budúcnosť BMW

Karosáreň v mníchovskom závode je žiarivým príkladom premyslenej a efektívnej integrácie, pretože väčšina procesov spojených s modelom BMW i4 sa dá vykonávať aj na existujúcich karosárskych zariadeniach. Dodatočné systémy si vyžiadalo iba zostavovanie podlahy a zadnej časti modelu BMW i4, pretože elektrický pohon a vysokonapäťové batérie sú odlišné ako v prípade bežných konštrukcií.

NEPREHLIADNITE:

Približne 550 kg vážiace batérie bude do karosérie upevňovať nový a plne automatizovaný systém, ktorý využíva kamery na kontrolu či sú batérie správne umiestnené. Batérie sa plne automaticky aj na linku privážajú a následne montujú do karosérie. Výroba modelu BMW i4 si vyžiadala aj elektrický dopravník nad hlavami a výkonnejší dopravník v priestoroch finalizácie vozidla.

Testovacie peklo

Množstvo asistenčných systémov vodiča, bezpečnostných prvkov a možností konektivity sa neustále zvyšuje, pričom funkčné testovanie rôznych inovácií vo vozidle a technológií počas výroby sa stáva čoraz náročnejším. Na splnenie stále vyšších nárokov začal závod v Mníchove používať digitálne prepojené výrobné a testovacie systémy. Náročnú logistiku a výrobné procesy podporuje aj mnoho riešení z oblasti digitalizácie a premyslených prepojených systémov.

Počas úprav závodu v Mníchove sa za ostatné týždne kládol najväčší dôraz na zabudovanie výroby modelu BMW i4 do existujúcich systémov. No okrem toho sa pripravovali aj systémy a procesy na sériovú výrobu modelu BMW M3, ktorý bude taktiež vznikať na tej istej výrobnej linke. Domáci závod spoločnosti BMW Group vznikol v roku 1922 a teraz je nastavený tak, aby vyrábal široký záber modelového portfólia vrátane vozidiel ako BMW i4 ale aj hybridne či spaľovacími motormi poháňané BMW radu 3 Sedan a BMW radu 3 Touring či nové BMW M3.