Pripravuje sa Nemecko na dobu vodíkovú?

3710
Zdroj: TS Toyota

Vodíková Toyota Mirai druhej generácie bude mať na japonskom, európskom a americkom trhu debut v roku 2020. Dovtedy nemecká vláda spolu s organizáciou H2 Mobility Germany, ktorej partnerom je spoločnosť Toyota, vybuduje 100 nových vodíkových čerpacích staníc, čím zdvojnásobí ich počet. Do roku 2021 u našich západných susedov vznikne 130 staníc – každá s trikrát väčšou kapacitou, ako sú súčasné.

Nemecká vláda sa zameriava na vodíkové technológie v automobilovom priemysle a štartuje ďalší projekt na rozšírenie infraštruktúry dopĺňania tohto paliva. Ministerstvo dopravy a organizácia H2 Mobility Germany v tejto súvislosti podpísali na konferencii v Berlíne, venovanej národnej vodíkovej stratégii, intenčný list.

Zdroj: Toyota Media
Zdroj: Toyota Media

V prvej etape do polovice roku 2020 postavia v siedmich metropolitných regiónoch a na trasách, ktoré ich spájajú, 100 vodíkových staníc. Do konca roku 2021 pribudne ďalších 30 staníc. Nové čerpacie stanice budú väčšie ako existujúce a každá z nich denne obslúži trikrát viac automobilov. Rozšírením infraštruktúry na dopĺňanie vodíka sa vozidlá na palivové články stanú atraktívnejšími.

V Nemecku v súčasnosti funguje 76 verejných vodíkových staníc. V dôsledku plánovaného rozšírenia bude do konca roku 2021 táto sieť schopná obsluhovať viac ako 60 000 vodíkových osobných automobilov a 500 úžitkových vozidiel. Na vybraných staniciach budú nádrže na dopĺňanie paliva pre ľahké úžitkové a veľké nákladné vozidlá. Pri vývoji nákladnej dopravy založenej na vodíkovej technológii vidí Toyota, rovnako ako ostatní výrobcovia automobilov, veľký potenciál.

Zdroj: medium.com
Zdroj: medium.com

Pohon na vodíkové články je omnoho ľahší ako trakčné batérie, vďaka čomu budú mať vodíkové nákladné autá vyššie užitočné zaťaženie ako porovnateľné elektrické vozidlá na batérie. Významná je aj skutočnosť, že čas potrebný na doplnenie vodíka je v porovnaní s nabíjaním batérie omnoho kratší.

To je dôvod, prečo Toyota vyrába okrem iného aj vodíkové mestské autobusy (Japonsko) a dodáva elektrické pohony s palivovými článkami portugalským autobusom CaetanoBus, ktoré sa dostanú do prvých európskych miest na budúci rok. Pre Toyotu hrá vodík dôležitú úlohu pri plnení environmentálnych a klimatických cieľov, pre ktoré sa firma zaviazala v stratégii Toyota Environmental Challenge 2050.

NEPREHLIADNITE:

Vodíková abeceda (podľa Toyoty)