Horúce dni prichádzajú, viete ako vyčistiť klimatizáciu?

451

Na úvod treba povedať, že je dobré ak klimatizáciu používate počas celého roka – máte tak priebežný prehľad o jej stave a funkčnosti. Mnoho vodičov však začína pravidelne zapínať klimatizáciu až počas prvých horúcich dní a práve takých môže čakať nepríjemné prekvapenie. 

Skôr ako sa dostaneme k tomu, čo všetko môže spôsobiť zanedbaná údržba klimatizácie, chceme podotknúť dôležitú skutočnosť. Nezabúdajte, že teplota vzduchu v interiéri auta nie je iba o komforte, ale aj o bezpečnosti. A kvalita vzduchu zas vplýva na zdravie.

Problémy s klimatizáciou

Tých môže byť niekoľko – od nahromadenia baktérii vo výparníku, cez nedostatok chladiva až po zlý technicky stav kompresora. Odborníci radia, že klimatizáciu je ideálne čistiť dvakrát ročne, najmenej však raz do roka. Okrem drahého servisu predídete aj alergii či angíne.

Ak slabo chladí – Obvykle je problém v nedostatku chladiaceho média. To sa míňa bežným používaním, ale môže unikať aj mimovoľne. V takom prípade dochádza k degradácií oleja v systéme, ktorý na seba viaže vlhkosť, pričom sa nadmerne opotrebováva kompresor.

Ak zapácha – Vo výparníku sa zrejme usádza príliš veľa vlhkosti a tá na seba viaže plesne a baktérie. Problémom môže byť aj špinavý peľový (kabínový) filter.

Ak nefunguje – Alebo ak vydáva nezvyčajné zvuky, môže ísť o poruchu kompresora. Tú často spôsobuje nedostatok oleja, prípadne jeho usadenie pri dlhšej nečinnosti systému.

Koľko stojí čistenie a servis

Ceny za jednotlivé úkony sa líšia v závislosti od vybraného autoservisu. My sme prešli cenníky zverejnené na internete a sumy spriemerovali. Môžeme konštatovať, že údržba nie je až taká drahá, servis už finančne zabolí.

Čistenie a dezinfekcia ozónom stojí okolo 20 eur.

Doplnenie chladiva a kontrola tesnosti stojí 40-100 eur, podľa stavu systému a typu chladiva.

Výmena kompresora môže dokopy stáť aj 300-400 eur. Napríklad kompresor na Volkswagen Golf 5. generácie stojí okolo 250 eur, k tomu ešte treba pripočítať prácu.