„Stihnem tú zelenú alebo nie?“ – SEAT testuje technológiu pre komunikáciu auta s infraštruktúrou

341

Akú farbu bude mať najbližší semafor, ak budem pokračovať v jazde touto rýchlosťou? Odpoveď na túto otázku prinesie nová technológia. Projekt vedený značkou SEAT v spolupráci so španielskym ministerstvom dopravy, magistrátom mesta Barcelona a spoločnosťou ETRA úspešne prepája vozidlá so semaformi a centrálnym dispečingom riadenia premávky.

Projekt značky SEAT okrem iného umožňuje informácie o nehodách na diaľniciach zasielať rovno do vozidiel bez nutnosti využívať na to premenlivé informačné tabule. Automobily a infraštruktúra sú navzájom prepojené pomocou cloudu mobilným dátovým pripojením s reakčnou dobou 300 milisekúnd.

Vozidlo využívané v tomto pilotnom projekte je vybavené potrebnou technológiou zabezpečujúcou digitálne prepojenie s jeho okolím a prijíma informácie dodávané centrálnym dispečingom riadenia premávky do cloudu.

Ako to funguje?

Keď sa vozidlo približuje k semaforu, na displeji sa zobrazí upozornenie, či bude v čase príjazdu k semaforu na ňom svietiť červená, zelená alebo oranžová farba. Systém vykonáva kalkuláciu na základe vzdialenosti od semaforu a aktuálnej rýchlosti jazdy. Dôležitým prvkom pre bezpečnosť je, že systém funguje iba vtedy, ak vozidlo neprekračuje povolenú rýchlosť jazdy na príslušnom úseku. Inak systém neupozorní vodiča.

V súčasnosti je v Španielsku na cestách 2000 premenlivých informačných tabúľ zobrazujúcich informácie o premávke a počasí, ako aj upozorňujúcich na práce na ceste a dopravné nehody. S novým systémom sa všetky tieto informácie zobrazujú priamo na displeji v digitálne prepojenom vozidle na každom mieste cestnej siete.