SCHVÁLENÉ: Autá budú parkovať bez vodiča!

171

Spoločnosti Bosch a Daimler dosiahli míľnik na ceste za automatizovaným jazdením. Obe spoločnosti získali povolenie od krajského správneho úradu v Stuttgarte a krajinského ministerstva dopravy Badenska-Württemberska po posudku TÜV Porýnsko pre automatizovaný parkovací systém v parkovacom dome Múzea Mercedes-Benz v Stuttgarte.

Služba automatizovaného parkovania spoločností Bosch a Daimler sa vyvoláva pomocou aplikácie pre smartfón a vystačí si bez vodiča vykonávajúceho dohľad. Ide teda o celosvetovo prvú úradne povolenú plnoautomatizovanú parkovaciu funkciu bez zásahu vodiča pre každodennú prevádzku podľa SAE Level 4¹.

Pokrstené birokratmi

„Rozhodnutie úradov ukazuje skutočnosť, že inovácie ako automatizovaná parkovacia služba sú najprv možné v Nemecku,“ uviedol Dr. Markus Heyn, obchodný riaditeľ spoločnosti Robert Bosch GmbH. „Plnoautomatizované jazdenie a parkovanie sú dôležité prvky mobility budúcnosti. Automatizovaný parkovací systém jasne ukazuje, ako ďaleko sme sa už dostali v tejto oblasti vývoja.“

„Úradné povolenie v Badensku-Württembersku má charakter vzoru, podľa ktorého bude táto parkovacia služba v budúcnosti schválená aj v parkovacích domoch na celom svete,“ uviedol Dr. Michael Hafner, vedúci jazdných technológií a automatizovaného jazdenia spoločnosti Daimler AG. „Ako priekopník automatizovaného jazdenia pripravujeme týmto projektom cestu pre budúce sériové zavádzanie služby Automated Valet Parking.“

Ľavou zadnou

Na využitie služby automatizovaného parkovania stačí vojsť do parkovacieho domu, vystúpiť a spustiť parkovanie vozidla kliknutím na chytrom telefóne – automatizovaná parkovacia služba si úplne vystačí bez vodiča.

Zatiaľčo vodič už opustil parkovací dom a môže sa venovať iným veciam, vozidlo samočinne prejde k priradenému parkovaciemu miestu a zaparkuje. Vozidlo na želanie dokáže znovu vyparkovať.

Dochádza pritom k súhre medzi inteligentnou infraštruktúrou parkovacieho domu od spoločnosti Bosch a technikou vozidla od značky Mercedes-Benz. Snímače Bosch v parkovacom dome monitorujú jazdný koridor a jeho okolie a poskytujú informácie pre riadenie vozidla.

Technika vo vozidle konvertuje príkazy infraštruktúry na jazdné manévre. Týmto spôsobom môžu vozidlá samostatne vyjsť na rampy a zísť z rámp a tak meniť poschodia v parkovacom dome. Ak snímače infraštruktúry rozpoznajú prekážku, vozidlo sa okamžite zastaví.

Z atrakcie funkcia budúcnosti

Vývoj systému plnoautomatizovaného parkovania bez vodiča začal v roku 2015. O dva roky neskôr bol systém predstavený verejnosti v reálnej prevádzke v parkovacom dome Múzea Mercedes-Benz. Od roku 2018 ho za dohľadu vyškoleného bezpečnostného personálu mohli návštevníci múzea zažiť na vlastnej koži.

Konečným úradným schválením dosiahli spoločnosti Bosch a Daimler ďalší míľnik: v krátkom čase budú môcť záujemcovia naživo zažiť aj inovatívnu parkovaciu službu v každodennej prevádzke v parkovacom dome Múzea Mercedes-Benz bez dodatočného dohľadu bezpečnostného vodiča.

1 SAE Level 4: plnoautomatizované jazdenie v geograficky ohraničenom území spadá pod definíciu navrhovanej normy J 3016 spolku inžinierov Society of Automotive Engineers (SAE).