Chrono 115… alebo trochu histórie nezaškodí #1

832

Témou číslo 1 je spustenie stratégie “Total Quality” v roku 1988
Spoločnosť Renault dáva kvalitu svojich vozidiel na popredné miesto. V 80. rokoch 20. storočia sa vyskytlo niekoľko problémov, ktoré poškodili nie len imidž spoločnosti, ale ublížili aj predajom automobilov tejto značky. V roku 1988 na naliehanie generálneho riaditeľa, pána menom Raymond H. Lévy, prijal Renault novú stratégiu zameranú na kvalitu vozidiel a znižovanie nákladov, ktorú poznáme pod názvom “Total Quality”. Jej hlavným cieľom bolo “Priniesť zákazníka späť k spoločnosti”.

Generálny riaditeľ vymenoval nového riaditeľa pre kvalitu, pána Pierre Jocou, ktorý dostal voľnú ruku, aby mohol implementovať zlepšenia v celej sieti Renault. Pierre Jocou, ktorý predtým zastával post riaditeľa popredajných služieb, vedel presne, čo zákazníkom vadí a čo od automobilky očakávajú.

Stratégia “Total Quality” bola spustená v roku 1988 a mala vplyv na celú spoločnosť. Od výrobných závodov až po vrcholový manažment spoločnosti, ale taktiež aj na všetkých dodávateľov spoločnosti a všetkých jej autorizovaných predajcov. Stratégia mala tri hlavné časti: kvalita, náklady, termíny. Každý cieľ sa však mal napĺňať súbežne s ostatnými. Vedenie nechcelo excelovať v jednom a mať problém s inými cieľmi.

Niekoľko príkladov:

§ Nová stratégia sa implementovala od vrcholového manažmentu cez celú štruktúru spoločnosti až po autorizovaných predajcov.
§ V roku 1990 boli vytvorené pracovné skupiny, ktoré dohliadali na procesy a hľadali ďalšie cesty zvyšovania kvality.
§ Produkcia “Just in time” mala zredukovať plytvanie zdrojmi, ktoré neboli priamo nevyhnutné pre spokojnosť zákazníka.
§ Sfunkčnil sa systém projektového manažmentu. Každý projekt bol vedený projektovým manažérom, ktorý s jednotlivými oddeleniami vyjednával ako zákazník. Prvým vozidlom, ktoré bolo vyrobené týmto systémom bolo Twingo.
§ Vývoj produktov odrážal potreby zákazníka, ktoré boli identifikované prostredníctvom prieskumov.
§ Renault priniesol inovatívne zmýšľanie aj do popredajných služieb. Vznikol “Renault-Minute” a “Renault Assistance”.

Ukážkový prípad: Renault 19
Hneď po svojom nástupe Pierre Jocou odložil uvedenie vozidla na trh o niekoľko mesiacov, pretože jeho kvalitu považoval za nedostatočnú. Toto rozhodnutie vzbudilo vášne, hlavne kvôli finančným nákladom, ktoré obnášalo. Išlo však o zlomový moment, od prechodu politiky kompromisov k politike vyžadujúcej kvalitu.

Raymond-H. Lévy, vtedajší generálny riaditeľ spoločnosti Renault, ktorý naliehal na prijatie stratégie na zvyšovanie kvality, zhodnotil vývoj v tej to oblasti:

„Kvalita. Každý vedel, že vozidlá spoločnosti Renault sú kazové. Každý vedel, že ak si kúpil Renault, nemohol si byť istý, či sa mu niečo nepokazí už po 30 míľach. Preto som nariadil, a to aj napriek odporu mojich belgických kolegov, aby vznikol nový Renault. Naším najlepším autom v tej dobe bola limuzína Renault 25. Počas stretnutí s predstaviteľmi oceliarskeho priemyslu som si všimol, že šoféri mojich kolegov, ktorí jazdili na nových Mercedesoch alebo vozidlách značky BMW oceňujú to ako Renault 25 vyzerá a páčil sa im. Na druhej strane som vedel, že môj šofér chodí do servisu každý mesiac. A to sa jednoducho muselo zmeniť.

Keď si zákazník kupuje nový automobil, investuje veľa peňazí. Dnes aj malé vozidlo stojí okolo 10 000 € a to je pre mnohých ľudí naozaj veľa peniažkov. A taký zákazník, a vlastne každý zákazník, očakáva, že dostane automobil, ktorý bude jazdiť bez problémov. Preto jedným z mojich hlavných cieľov bolo zlepšiť kvalitu. Ale nie na úkor iných vlastností a charakteristík Renault.

Aké ste prijali opatrenia, ktoré zlepšili kvalitu vozidiel Renault?

„Pán Jocou adoptoval japonské metódy, o ktorých sa už pred tým rozprávalo a to vďaka jednej štúdii, ktorá vyvrcholila v jednu pomerne veľkú publikáciu v angličtine, na ktorej názov si bohužiaľ nespomeniem. Táto kniha bola o porovnaní medzi japonskými a európskymi respektíve francúzskymi zvykmi a návykmi vo výrobe, kvalite a správaní sa zamestnancov. Jocou jednoducho zobral túto štúdiu a začal implementovať jednotlivé prvky priamo vo firme. Začal s vrcholovým manažmentom a postupne sa prepracovával nižšie a nižšie.“

Aké boli výsledky?

„Pierre Jocou pravidelne prezentoval výsledky prieskumov pred manažmentom spoločnosti. Nepamätám si presne o aké prieskumy išlo, ale hovorilo sa v nich o vzťahu a pohľade zákazníkov na jednotlivých výrobcov automobilov. Čo si však pamätám veľmi dobre je, že Renault bol druhý od konca medzi európskymi výrobcami. Za nami bol už len Fiat. Postupne sme sa z tohto miesta posúvali vyššie a vyššie, až nakoniec, keď som zo spoločnosti Renault odchádzal, sme sa dostali na prvé miesto! Samozrejme, nerátam do tohto rebríčka priekopníkov v tejto oblasti, ktorými sú naši nemeckí priatelia z Mercedes-Benz a BMW a japonskí producenti, ktorí boli lepší ako my. Môžeme povedať, že sme boli prví „nešpecialisti“. Magazín Auto Motor & Šport publikoval v období keď som odchádzal zo spoločnosti rebríček vozidiel v Nemecku z pohľadu kvality. A prvým automobilom bol náš Renault 19. A to bol úspech.

Renault má už 115 rokov! Každý mesiac Vám prinesieme 1 príbeh zo série “Chrono 115”, prostredníctvom ktorých Vám priblížime významné udalosti z histórie spoločnosti Renault. Každý príbeh bude podaný z dnešného uhla pohľadu. Hlavnými témami budú: kvalita, nulové emisie a životné prostredie, dizajn a inovácie pre všetkých.