Koniec nálepkám dokazujúcim vykonanie STK + EK + KO!

29469
STK nálepky čelné okno
Zdroj: redakcia

Povinnosť lepiť nálepku na čelné sklo vozidla ako dôkaz o vykonaní technickej kontroly (STK), emisnej kontroly (EK) a kontroly originality (KO) by sa mala zrušiť.

Úprava zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je súčasťou balíka opatrení na podporu podnikateľského prostredia. Balík, ktorý na rokovanie vlády predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, v stredu schválil kabinet.

STK Autogratis nalepky 2
Zdroj: redakcia
Zdroj: redakcia

3 doklady + nálepka

Každý držiteľ vozidla je podľa účinnej právnej úpravy povinný podrobiť svoje motorové vozidlo technickej a emisnej kontrole v pravidelných intervaloch. O tom, že takáto kontrola bola vykonaná, sú následne vypracované tri doklady, a to protokol, osvedčenie o kontrole (kartička) a nálepka. Pri kontrole originality sú vypracovávané dva doklady, a to odborný posudok a nálepka.

autá z pekla AUTOGRÁTIS

“Lepenie nálepiek považujeme v súčasnej dobe za úplne zbytočné, keďže pri kontrole v rámci prevádzky motorového vozidla je možné policajnými orgánmi zistiť, či bolo vozidlo podrobené technickej kontrole a emisnej kontrole podľa osvedčení, ktoré má vodič motorového vozidla mať vo vozidle, rovnako tak je zavedený informačný systém, na základe ktorého vedia štátne orgány pokutovať tých, ktorí nepodrobia svoje vozidlo technickej a emisnej kontrole,” konštatuje sa v dôvodovej správe.

STK AUTOGRATIS

Hľadaj za tým úsporu

Návrh na zrušenie kontrolných nálepiek by teda mal viesť k úspore finančných zdrojov a k zjednodušeniu administratívy spojenej s ich vydávaním. To by následne malo mať pozitívny finančný dosah na všetkých občanov, motoristov aj podnikateľov, ktorí vykonávajú technickú a emisnú kontrolu, zrýchliť by sa mal aj celkový priebeh týchto kontrol.

NEPREHLIADNITE:

Česká polícia loví nespratných kamionistov kurióznym spôsobom

Zdroj: Transport.skZdroj: tasr