„STK-čkami“ neprešlo len 8 % motoriek. Nesedí to, veľa vecí sa nekontroluje

1542

Pravidelné technické kontroly „veľkých motoriek“, ktoré jazdia po slovenských cestách, odhalili počas vlaňajšku najviac problémov s ich brzdami. Tie tvorili vyše polovicu zo všetkých zistených vážnych a nebezpečných chýb. Potom nasledovali nedostatky so svetlami a osvetlením, ktorých bola z odhalených chýb viac ako štvrtina.

Kontroly motocyklov na STK počas celého roku 2021 dopadli vo všeobecnosti lepšie, ako to bolo u áut. „STK-čkami“ neprešlo len 8 percent motoriek, zatiaľ čo v prípade áut to bolo 13 percent.  U motocyklov sa však v praxi nepreverujú dostatočne všetky parametre, napríklad ich nadmerná hlučnosť či nedovolené úpravy. Vyplýva to zo zistení spoločnosti TESTEK, ktorá vykonáva odborný dozor a overovanie STK v rámci Slovenska.

Technická podľa počtu kilometrov? V Bratislave sa diskutovalo o budúcnosti STK

S oteplením prišlo obdobie, keď sa na cestách objavuje čoraz viac motocyklov. Motorkári sa chystajú na sezónu, čo prakticky znamená, že mnohí vytiahnu zaprášené motorky z garáží a skladov, pričom niektorí budú musieť navštíviť aj STK, aby absolvovali pravidelnú technickú kontrolu. Štatistiky spoločnosti TESTEK ukázali, že počas roku 2021 v kategórii L3e, teda “veľkých motoriek“, ich neprešlo pravidelnou technickou kontrolou spolu približne 8 percent. 

Hodnotenie

Počet kontrol

%

Spôsobilé

36 345

92,20 %

Dočasne spôsobilé

2 845

7,22 %

Nespôsobilé

228

0,58 %

Spolu

39 418

100 %

Pravidelné technické kontroly motoriek počas vlaňajšku odhalili najviac problémov v prípade brzdového zariadenia, ktoré tvorili až 51 percent zo všetkých zistených vážnych a nebezpečných chýb, potom to boli vady pri osvetlení a elektrickom zariadení (viac ako 26 %).

Pozor na nepovolené úpravy motoriek   

Spoločnosť TESTEK v súvislosti pribúdajúcim počtom motorkárov v premávke dáva do pozornosti mnohé nedostatky,  s ktorými sa technici technickej kontroly na STK stretávajú v kategórií „veľkých motoriek“. Aby motocykle boli hodnotené ako spôsobilé na cestnú premávku, ich majitelia by si mali dávať pozor na mnohé detaily.  „Ide o nedovolené úpravy motocyklov, ako sú výmena riadidiel, výmeny hlavných svetlometov a smerových svietidiel za neschválené, rôzne tuningové  úpravy, prestavby motocyklov na obľúbené cafe racer, demontáže častí kapotáže či použitie neschválených komponentov na motorkách, ktoré sa predávajú  v obchodoch. Taktiež sú to opravy po nehodách, narovnané vidlice, ohnuté páčky na ovládanie brzdy alebo spojky,“ hovorí Miroslav Šešera zo spoločnosti TESTEK.

Hlučnosť motocyklov je najvypuklejší problém

Problém, ktorý vníma v prípade motoriek naviac aj bežná verejnosť, je v mnohých prípadoch ich nadmerný hluk, často až ohlušujúci rachot. Nezriedka sa stáva, že majitelia motoriek si vymenia pôvodný homologizovaný výfukový systém alebo demontujú jeho časti a tak s ním jazdia. Pred absolvovaním pravidelnej STK to ale môžu dať do pôvodného stavu a vyhnú sa tak odhaleniu. „Postup pri technickej kontrole, ktorý vychádza zo smernice EÚ, umožňuje, aby technik na STK najprv vyhodnotil hlučnosť motocykla subjektívne sluchom, a až keď sa mu zdá príliš vysoká, použil schválené meradlo – zvukomer. Žiaľ, aj to je dôvodom, prečo sa v praxi hlučnosť na STK meria zvukomerom pomerne zriedkavo. Na hlučnosť vozidiel vo všeobecnosti a jej efektívnejšie meranie pri technických kontrolách sa preto chceme zamerať v jednom z našich pripravovaných výskumno-vývojových projektov,“ približuje  Miroslav Šešera.