Technická podľa počtu kilometrov? V Bratislave sa diskutovalo o budúcnosti STK

10560
Zdroj: Redakcia

Stanice technickej kontroly vo všetkých štátoch EÚ by mali v budúcnosti fungovať ešte efektívnejšie ako je to v súčasnosti. Zvažuje sa zavedenie kontroly nových systémov vozidiel, zmeny kontrolných metód alebo úpravy intervalov kontroly a ich rozšírenie na ďalšie skupiny vozidiel.

Zmeny by mali prispieť k vyššej bezpečnosti na cestách a taktiež k lepšej ochrane životného prostredia v Európe. Jedným z prvých krokov na ceste k realizácii tohto zámeru bola medzinárodná konferencia European PTI Workshop 2022, ktorá sa konala minulý týždeň v Bratislave.

Zdroj: Pexels
Zdroj: Pexels

Stretli sa na nej tvorcovia politík v oblasti kontroly vozidiel z centrálnych orgánov EÚ, Európskej hospodárskej komisie OSN, ministerstiev dopravy, štátnych dopravných úradov a technických služieb európskych štátov. Bola vítanou príležitosťou prediskutovať vývoj novej legislatívy EÚ v oblasti kontroly vozidiel, ktorý sa práve rozbieha. Dopad na národné predpisy všetkých členských štátov únie možno očakávať v časovom horizonte niekoľkých rokov.

Po novom skontrolujú aj asistenčné systémy

Medzi zmenami, ktoré by sa mali v pripravovanej legislatíve objaviť, sú napríklad funkčné testy pokročilých asistenčných systémov vodiča (ADAS), nové metódy kontroly emisií škodlivín vo výfukových plynoch alebo kontrolné postupy prispôsobené elektrickým a hybridným pohonom vozidiel.

Nehoda desaťročia: Na slovenskej D4 sa zrazilo Ferrari a Dacia Duster. Škoda je astronomická

Zlepšiť a prispôsobiť súčasnému stavu automobilovej techniky by sa mali aj postupy používané na kontrolu všetkých ostatných častí vozidiel. Lehoty pravidelných kontrol by v budúcnosti mohli zohľadňovať aj účel použitia vozidla (napríklad komerčný) alebo intenzitu jeho prevádzkovania (podľa počtu najazdených kilometrov).

Inovácie by sa mali postupne začať prerokovávať v štandardnom legislatívnom procese EÚ po tom, ako ich prediskutovali účastníci podujatia European PTI Workshop 2022, takže dôsledky tejto konferencie uvidíme v európskej legislatíve pravdepodobne prekvapivo skoro. Myslíte si, že by takéto riešenie technických kontrol dávalo zmysel, alebo ste v poriadku so štandardnými intervalmi?

Zdroj: Tlačová správa TESTEK