Aká je životnosť nových pneumatík?

4185

Hlavnou neznámou je, do akého dátumu výroby možno novú nepoužitú pneumatiku považovať za „novú”. Pre všetkých vodičov je podstatné, že neexistujú žiadne oficiálne vedecké ani technické údaje, ktoré by jasne stanovili maximálny vek novej, nepoužitej pneumatiky. Z tohto hľadiska je však nevyhnutné, aby predajcovia pneumatík dodržiavali podmienky ich správneho skladovania. „Občas sa stretávame s vodičmi, ktorí odmietajú nakupovať nové pneumatiky vyrobené pred rokom či dvoma. Svoj postoj odôvodňujú tvrdením, že pneumatiky považujú za staré. Ide však o mylný názor. Podľa spoločnosti Goodyear by nemala byť stanovená žiadna konkrétna životnosť pneumatík, pretože neexistujú vedecké alebo technické fakty, na základe ktorých by bolo možné určiť minimálnu či maximálnu životnosť osobnej alebo nákladnej pneumatiky. U renomovaných predajcov je preto možné bez obáv zakúpiť pneumatiky i so starším dátumom výroby,“ hovorí Lenka Majková zo spoločnosti Goodyear Dunlop.

Toto stanovisko zdieľa aj Európska technická organizácia výrobcov pneumatík a ráfov (ETRTO) i americká Asociácia gumárenských výrobcov (RMA), pretože v tejto oblasti neexistujú žiadne relevantné dáta. ETRTO vo svojej oficiálnej publikácii okrem iného uvádza odporúčania týkajúce sa skladovania pneumatík, duší a ráfov. Dokument neobsahuje informácie o maximálnom veku novej pneumatiky, ale sa sústreďuje predovšetkým na pravidlá správneho skladovania, ako je ochrana pred vysokými teplotami, výraznými zmenami teplôt, vlhkosťou, ozónom, ultrafialovým žiarením, kontaktom s tukmi či agresívnymi chemikáliami.

Pokiaľ by sme napriek tomu hľadali časové obmedzenie, kedy možno pneumatiky považovať za nové, dá sa to nájsť napr. v britskej norme BS AU 50. V nej sa hovorí, že pneumatiku označujeme za novú, ak bola vyrobená najneskôr pred šiestimi rokmi. Národná asociácia distribútorov pneumatík (NTDA) v tejto súvislosti uvádza len 5 rokov. Nemecké asociácie gumárenského priemyslu, výrobcovia a predajcovia pneumatík rovnako tvrdia, že pneumatiky sa označujú za nové, ak neuplynulo viac ako 5 rokov od dátumu výroby. Za pozornosť ale stojí, že žiadny z dokumentov zmienených organizácií nehovorí, že po tomto období sa pneumatiky nesmú predávať alebo použiť.

Táto pneumatika bola vyrobená vo februári 2013. Posledné dve číslice DOT kódu zobrazujú rok výroby pneumatiky (13, čiže 2013) a dve pred nimi týžden v roku (06).

Spoločnosť Goodyear Dunlop sa v súvislosti s danou problematikou venovala prieskumu, ktorý priniesol výsledky úrovne spotrebiteľského povedomia o veku pneumatík a o spôsobe jeho zisťovania. Správne, a teda podľa DOT kódu na bočnici pneumatiky, určí len 28 % slovenských, 35 % českých a 34 % maďarských vodičov. Od 8 do 14 % respondentov (podľa jednotlivých krajín) sa mylne domnieva, že vek pneumatík možno zistiť napr. Z dokladu o predaji alebo podľa QR kódu. S týmto kódom sa spotrebitelia môžu stretnúť aj na pneumatikách Dunlop, avšak kupujúcemu poskytuje podrobnejšie informácie o výkonnostných kritériách pneumatík a nie o ich veku. Dátum výroby pneumatík pri nákupe kontroluje v Maďarsku 43 % nakupujúcich, na Slovensku 35 % a v ČR len 31 % nakupujúcich. Pri otázke, prečo kupujúci nekontrolujú dátum výroby, viac ako polovica slovenských respondentov priznáva, že dôverujú predajcovi. Zaujímavé je tiež, že už takmer tretina slovenských a českých vodičov si kupuje pneumatiky cez internet, zatiaľ čo v susednom Maďarsku využíva online nákup iba desatina nakupujúcich.

V posledných rokoch sa v období sezónneho prezú- vania pneumatík pravidelne objavujú medzi vodičmi diskusie o starnutí a životnosti pneumatík.