Ojazdené pneumatiky vám musí pneuservis či predajca povinne prevziať

515

Ojazdené pneumatiky často končia na ilegálnych skládkach v lese. Sú hrozbou pre životné prostredie i pre človeka. Existuje pritom zákon, ktorý pneuservisom a predajcom ukladá povinnosť spätného zberu opotrebovaných pneumatík. Zadarmo.

Ojazdené pneumatiky ponechané v lese môžu ľahko vzbĺknuť a pri horení následne uvoľniť množstvo škodlivých látok. Čierne skládky sú vážnou hrozbou. Vieme jej však zabrániť a ojazdené pneumatiky ďalej spracovať do iných produktov. Povrchy pod športoviská, protihlukové steny, rohože. To všetko môže vzniknúť zo spracovaného granulátu. Rozdrvená pneumatika si totiž zachováva svoje vlastnosti ako elasticita, tlmivosť, odolnosť voči UV žiareniu a zdravotná nezávadnosť. Aby sa však namiesto hromadenia v lese pneumatiky rozumne zužitkovali, musia sa dostať do správnych rúk.

V tomto prípade späť do pneuservisu alebo predajne pneumatík kamennej alebo internetovej prevádzky. Tie sú povinné vykonať spätný zber pneumatík zadarmo. Zakotvené je to už i v zákone, napriek tomu sa zdá, že mnoho motoristov o tomto svojom práve netuší alebo má pochybnosti. Ako to teda je?

Spätný zber pneumatík je zo zákona zadarmo

Legislatíva povinnosť spätného zberu ukladá veľmi jasne. Od 1.1. 2016 platí na Slovensku nový Zákon o odpadoch č.79/2015, ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný a podľa ktorého musí každý subjekt, ktorý predáva pneumatiky alebo ich prezúva aj bez ich predaja, zadarmo zabezpečiť spätný zber ojazdených pneumatík, a to bez ohľadu na značku pneumatiky a bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Možnosť spätného zberu majú aj obce, a to na miestach určených všeobecne záväzným nariadením a po uzatvorení zmluvy s výrobcom, alebo Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorou je napríklad ELT Management Company Slovakia s.r.o. Tá sa v danej súvislosti snaží šíriť osvetu a informovať tak spotrebiteľov i distribútorov.

Ľahko sa totiž môže stať, že distribútor odmietne pneumatiky prevziať, nemá označené miesto spätného zberu alebo zber vykonáva iba za poplatok. Spotrebiteľ má však plné právo na bezplatný odber, cena zaň je totiž už zahrnutá v kúpnej cene pneumatiky a uvedená na bločku. Dobrou správou je, že počet miest spätného zberu sa neustále zvyšuje, pribúdajú spolupracujúce obce, mesačne ide až o 100 miest.

Do spätného zberu sa zapájajú i obce

Obce sú frekventovaným dejiskom ilegálnych skládok aj z dôvodu dlhodobo chýbajúcich jasne stanovených miest zberu. Podľa novely zákona odteraz miesto spätného zberu pneumatík v obci určí všeobecne záväzné nariadenie. Informácie dopĺňa Peter Gallovič z Enviromentálnej poradenskej agentúry (EPA): „Rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktorá bola v novom Zákone o odpadoch posilnená od 1.1.2016 znamená, že výrobcovia ustanovených výrobkov sú povinní zabezpečiť a financovať aj nakladanie s odpadmi z uvedených výrobkov.“

„Systém zodpovednosti výrobcov pneumatík bol do Zákona o odpadoch zakomponovaný na základe environmentálnej zodpovednosti a iniciatívy najväčších výrobcov pneumatík.Nakoľko od 1.1.2018 bola novelou Zákona o odpadoch rozšírená o možnosť zberu odpadových pneumatík aj v obciach, ale za určitých podmienok a dodržania ustanoveného postupu, je potrebné s obcami neustále pracovať a vysvetľovať, v ktorej obci je táto možnosť zberu potrebná a v ktorých nie.“

ELT Management Company Slovakia (Eltma)

Eltma je organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pneumatík, nezisková spoločnosť, ktorá v nadväznosti na získanie oprávnenia od Ministerstva životného prostredia SR prevádzkuje kolektívny systém, ktorý firmám umožňuje plnenie povinností spätného zberu pneumatík v Slovenskej republike