Zastaví sa na Slovensku biznis autobazárov?

3562

Tá zakázala právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom predávať vozidlá s upravenými kilometrami. Právna úprava takisto nepovoľuje inzerovanie technických prostriedkov, softvéru a poskytovanie služieb súvisiacich s neoprávnenou manipuláciou s odometrom. Prehrešky pokutuje Slovenská obchodná inšpekcia sankciami od 3 000 eur do 50 000 eur, a to až do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr do piatich rokov. V prípade opakovaného zistenia sa pokuta zdvojnásobí. Krajným opatrením je odobratie živnostenského oprávnenia. Podľa Martina Pajera zo spoločnosti CEBIA na overovanie histórie automobilov, takýto zákon Európa nepozná.

„V Anglicku, Francúzsku, Taliansku či Nemecku je síce stáčanie kilometrov trestným činom, v ČR podvodom ale všade postihujú toho, kto fyzicky kilometre stáča. Nie toho, kto predáva. Treba však povedať aj to, že dokazovanie trestného činu je zložitý proces. V Nemecku za posledné roky odsúdili veľmi málo ľudí. Podľa automotoklubu ADAC predávajú v Nemecku 25% až 30% vozidiel so stočenými kilometrami. Všeobecne v mnohých prípadoch nemá polícia na riešenie problému kapacity ani čas. Stáčanie kilometrov teda nie je národným športom Slovákov a Čechov.“

Trafili klinec po hlavičke

Kritikom právnej úpravy, ktorí žiadajú zrušiť novelu, oponuje spolutvorca legislatívy Anton Martvoň. „Prioritne sme reagovali na pretáčanie kilometrov v autobazároch. Predaj medzi fyzickými osobami je dlhodobo ošetrený v trestnoprávnej rovine. Na svete sú rozhodnutia súdov, ktorými sú občania ako fyzické osoby predávajúce stočené autá trestnoprávne stíhaní. Právnické osoby doteraz neboli trestne zodpovedné za manipuláciu s odometrami. Novela vyriešila tento administratívnoprávny vzťah. Nehovoriac o tom, že ak fyzická osoba pri predaji upozorní druhú fyzickú osobu na pretočené kilometre a tá napriek tomu súhlasí s kúpou, podvod sa nedeje. Na druhej strane si ale možno dať nesprávny počet kilometrov upraviť na zodpovedajúci a reálny stav v autorizovanom servise, resp. na to oprávnenou osobou.“

Búrka v pohári vody

Ondrej Matej z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo namieta neexistujúcu definíciu stočeného vozidla, porušenie ústavného práva narábania s majetkom a privítal by generálny pardon na stočené kilometre. „Schválený zákon totiž umožňuje aj oprávnenú manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti, a to práve za účelom nastavenia reálnej alebo približne zistiteľnej vzdialenosti na počítadle prejdenej vzdialenosti. Nič preto nebráni tomu, aby predajcovia ojazdených vozidiel zabezpečili pretočenie kilometrov do približne reálnej hodnoty a takto upravené jazdené vozidlo predali ďalej.“

Za legislatívcov namieta Anton Martvoň: „Ak stav kilometrov podľa odometra nesúhlasí so zápisom v technickej evidencii vozidla alebo podľa kilometrov, ktoré možno priamo načítať zo systému automobilu, ide o všeobecne známu kvalifikáciu popisujúcu stočené vozidlo. Navyše, na STK a emisie bol generálny zákon zakotvený priamo v zákone o STK, ale už nie v novele zákona proti stáčaniu kilometrov. Generálny pardon v tomto prípade by bol protiprávny.“

Zákon na strane občana   
Z 2,9 milióna registrovaných vozidiel má pretočené kilometre v SR 40%, čo predstavuje milión vozidiel. Na vozidle omladenom v priemere o 80 000 km – 90 000 km štandardne zarobia 700 eur na jednom pretočení. Ročný zisk podvodníkov činí 50 miliónov eur. Pri priemernej cene ojazdených vozidiel na Slovensku 6 000 eur sa v biznise s ojazdenými vozidlami s pretočenými kilometrami točí 6 miliárd eur, deklaruje CEBIA.

Na nový stav v súvislosti s pretáčaním kilometrov dohliada Slovenská obchodná inšpekcia. „SOI privítala novú právnu úpravu a má mechanizmy na jej účinnú kontrolu. Personálne posilnenie SOI však v tejto súvislosti neprichádza do úvahy. Ako rozpočtová organizácia máme stanovený počet pracovných pozícií. Ak dozorujeme viac ako 140 právnych predpisov, v spolupráci s inými orgánmi zvládneme aj tento. Činnosť vykonávame najmä na základe podnetov občanov. Motoristickej verejnosti zdôrazňujeme, že ak zistia manipuláciu s kilometrami, majú právo na reklamáciu u predajcu. Tento stav rieši aj Trestný zákon a poškodení sa vždy môžu obrátiť aj na súd. Podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa ide o porušenie práv spotrebiteľa, jeho klamanie a nekalé praktiky,“ uvádza tlačová hovorkyňa ÚI SOI pre styk s médiami Ing. Danuša Krkošová.

Odborníci odporúčajú vždy pred kúpou preverenie skutočného počtu kilometrov. Existujú pracoviská od STK, cez KO, TesTek až po autorizované servisy, špecializované spoločnosti, internetové portály. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja realizovalo Jednotný informačný systém v cestnej doprave (JISCD-ESD). Vytvorili centrálne miesto, kde sú občanom sprístupnené informácie o vozidlách. V elektronickej knižke vozidla možno zistiť údaje o počte kilometrov po poslednej technickej kontrole. Hlavnou úlohou elektronickej knižky vozidla je poskytnutie všetkých dostupných informácií o vozidle na jednom centrálnom mieste v portálovej časti JISCD-ESD – www.jiscd.sk.

Koniec Klondiku na Slovensku. Od 1.3.2016 platí na Slovensku novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.