Kontakty

CREATIVE Partners, s.r.o.
Koceľova 15
821 08 Bratislava
Slovenská Republika

Manažér projektu, inzercia:
Rastislav Bujna
bujna@autogratis.sk
+421 903 369 656

Vedúci redaktor:
Viktor Baláž
balaz@autogratis.sk

Redaktori:
František Pisarovič    |    pisarovic@autogratis.sk
Luboš Hollý                 |    holly@autogratis.sk
Miriam Bednárová     |    bednarova@autogratis.sk
Matej Lábaj                 |    redakcia@autogratis.sk

Vaše otázky a návrhy ohľadom distribúcie posielajte na:
distribucia@autogratis.sk