Subaru a Toyota budú vyvíjať spoločné autá. Vznikne nová športová divízia? Kdeže!

523
Zdroj: TS Toyota

Toyota a Subaru od uzavretia dohody z roku 2005 postupne prehlbujú svoju spoluprácu v najrôznejších oblastiach, kam spadá aj vývoj, výroba a predaj.

Uveďme napríklad aktivity, ktoré v roku 2012 viedli k začatiu predaja spoločne vyvinutej Toyoty GT86 a Subaru BRZ s pohonom zadných kolies. Alebo originálneho plug-in hybridu Subaru Crosstrek Hybrid v USA, kde Subaru uplatnilo poznatky súvisiace s technológiami hybridného pohonu od Toyoty.

Nová éra

Automobilový priemysel sa aktuálne nachádza uprostred zásadnej transformácie, ktorá nastáva, raz za storočie. Subaru a Toyota sa musia venovať rýchlemu vývoju technológií naprieč nebývalo širokým spektrom aktivít. Oznámená dohoda stavia na podstatnom prehĺbení doterajšej spolupráce a predstavuje novú epochu kooperácie so špeciálnym zameraním na elektrifikované pohony a komponenty.

Efektívny a rýchly vývoj vhodných produktov je úplnou nevyhnutnosťou s ohľadom na rôznorodosť potreby elektrifikácia vozidiel v jednotlivých krajinách alebo regiónoch s rôznou energetickou situáciou a vládnou politikou, rovnako tak ako z toho vyplývajúce odlišnosti v ekologických predpisoch, prebiehajúcich fázach prípravy infraštruktúry alebo dopytu trhu po elektrifikovaných vozidlách.

Špeciálna platforma

Obe uvedené firmy spoločne vyvinú špeciálnu platformu pre vozidlá typu BEV. Nová platforma bude vyvinutá tak, aby umožňovala široké uplatnenie naprieč rôznymi typmi vozidiel, vrátane sedanov a SUV pre segment C (nižšia stredná trieda), resp. sedanov a SUV pre segment D (stredná trieda), rovnako tak ako efektívny vývoj odvodených modelov vozidiel.