Mercedes má aplikáciu, ktorá zistí, či je pre vás vhodný elektromobil alebo hybrid

163
17C588_01

Prechod na elektrickú mobilitu už výrazne uľahčuje aj pre vodičov na Slovensku aplikácia EQ Ready, ktorá pomáha pri hľadaní odpovede na otázku, či prechod na elektrické vozidlo alebo hybridný model je pre nich realizovateľný.

Smartfón s novou aplikáciou zaznamenáva na želanie reálne jazdné trasy používateľa (bez ohľadu na značku vozidla s ktorým jazdí). Zanalyzuje jeho každodenné správanie v rámci mobility, a to všetko porovná s množstvom parametrov elektrických a hybridných vozidiel. Následne aplikácia EQ Ready odporučí model značky smart alebo Mercedes-Benz s alternatívnym pohonom, ktorý najlepšie vyhovuje individuálnym pomerom daného používateľa.

Nová aplikácia EQ Ready už funguje tiež pre Slovensko a je dostupná online na bezplatné stiahnutie už aj v slovenčine pre zariadenia so systémom iOS a Android. Používatelia sa prihlasujú prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov účtu Mercedes me a v aplikácii aktivujú funkciu sledovania trasy. Počas sledovania trasy sa nezaznamenáva len rýchlosť a zrýchlenie, ale aj zastavenia alebo dlhšie prestávky či parametre okolia ako teplota a výškový profil. Sledovanie trasy je možné (v rámci ochrany osobných údajov) kedykoľvek deaktivovať.

Používateľ aplikácie môže manuálne zadávať potenciálne nabíjacie stanice, napríklad doma alebo na pracovisku, čím optimalizuje virtuálnu jazdu na elektrický pohon.
Takto určené individuálne správanie v rámci mobility sa prostredníctvom siete WLAN alebo mobilnej telefónnej siete odošle na server Mercedes me. Na tomto serveri sú uložené relevantné parametre elektrických a hybridných vozidiel značky Mercedes-Benz a smart. Hodnotenie správania v rámci mobility sa aj v prípade hybridných modelov orientuje výlučne na možnosti využitia čisto elektrickej jazdy.

Základom pre aplikáciu je softvérový model vyvinutý značkou Mercedes-Benz. Tento model používa množstvo údajov o vozidle, napríklad spotrebu energie, dojazd, hodnotu cw, hmotnosť a koeficient valivého odporu. Hodnoty účinnosti vozidiel, ktoré vyplývajú z týchto údajov, boli vyhodnotené počas jazdných skúšok. Výsledkom je veľmi vysoká zhoda simulovaných a reálnych hodnôt.