Volocopter je prvý lietajúci taxík v Európe

447
Zdroj: Daimler

Let bol hlavným bodom programu dvojdňového podujatia s názvom „Vision Smart City“. Okrem technických inovácií boli prezentované trvalo udržateľné koncepcie prepravy v rámci mobility budúcnosti. K týmto témam patria ponuky ako Car Sharing, elektrické vozidlá a budúce koncepcie mobility.

Okrem koncernu Daimler a laboratória Lab 1886 boli na tomto podujatí zastúpené aj Bádensko-Württembersko množstvom exponátov a informačných stánkov.

Zdroj: Daimler
Zdroj: Daimler

Tie ukazujú v rámci strategického dialógu medzi zástupcami automobilového hospodárstva v Bádensku-Württembersku rozmanitosť budúcej mobility v tejto spolkovej krajine.

Budúcnosť je vo vzduchu

Ola Källenius, predseda predstavenstva Daimler AG a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars: „Náš partner Volocopter ukazuje, ako sa prostredníctvom lietajúceho taxíka zo sna o jazdení stáva sen o lietaní. Aj v koncerne Daimler pracujeme na mobilite budúcnosti. Do roku 2022 elektrifikujeme celé portfólio vozidiel značky Mercedes-Benz. Do roku 2030 by vozidlá s elektrickým pohonom mali predstavovať viac ako polovicu predaja. Cestou k mobilite, ktorá nemá vplyv na klímu, môžeme kráčať len spoločne a v súhre podnikateľských subjektov a politiky. V koncerne Daimler chceme, môžeme a budeme naďalej prispievať k tomuto cieľu.“

Zdroj: Daimler
Zdroj: Daimler

Florian Reuter, výkonný riaditeľ Volocopter GmbH: „Naše lietajúce taxíky Volocopter umožňujú celkom novú dimenziu mestskej mobility. Ako ste sa mohli presvedčiť v Stuttgarte, tieto taxíky lietajú bezpečne a nehlučne a nemajú ďaleko od realizácie. Týmto spôsobom môžu lietajúce taxíky Volocopter odbremeniť dopravné trasy vo veľkomestách na celom svete aj u nás v Nemecku.“

Zdroj: Daimler
Zdroj: Daimler

Toto podujatie bolo zorganizované na základe iniciatívy v rámci výskumného plánu Technickej vysokej školy v Stuttgarte s cieľom zistiť postoj spoločnosti k lietajúcim taxíkom.