Mercedes-Benz mal elektrickú dodávku už pred 40 rokmi. Mala aj primitívnu navigáciu!

1026

Dnes sa už na trhu objavuje niekoľko možností, ako váš tovar, alebo väčšie množstvo ľudí, previezť lokálne bezemisne. To by to však nebol Mercedes-Benz, keby niečo také nemali už pred 40 rokmi. Dámy a páni, privítajte model 307 E, dodávečku, vďaka ktorej vidíme, ako ďaleko sa posunul pokrok. 

Skúšobný prototyp možno prvýkrát vidieť na environmentálnom veľtrhu Envitec v Düsseldorfe (od 11. do 15. februára 1980) a následne v Londýne na výstave Drive Electric ’80 (od 13. do 20. októbra 1980). Vidíte? Už vtedy ľuďom trocha hrabalo na elektrinu.

Zdroj: Mercedes-Benz

Jej tempo je vražedné, protivníkom olovené batérie

Vhodnosť tohto vozidla na každodenné používanie je samozrejme na míle vzdialená napríklad od dnešných sériových vozidiel, ako eVito či eSprinter. Prináša však dôležité technické základy a praktické vedomosti.

Zdroj: Mercedes-Benz

„Na základe vanu konštrukčného radu T 1 vyvinula spoločnosť Daimler-Benz AG elektrický van Mercedes-Benz 307 E. Konštruktéri sa pri jeho vývoji zameriavali na to, aby voči sériovému variantu vzniklo čo najmenej odchýlok s cieľom udržať výrobné a prevádzkové náklady na čo najnižšej úrovni.“ To sa uvádza v tlačovej informácii z 31. októbra 1980 týkajúcej sa nového koncepčného vozidla z dielne Mercedes-Benz. Model 307 E však nie je prvým elektrickým vanom značky. Mercedes-Benz predstavuje už v roku 1972 model LE 306, taktiež skúšobné vozidlo. Z tohto modelu napokon vzniká 60 kusov a do roku 1979 sa malej flotile vozidiel podarí najazdiť 900 000 kilometrov. Výsledok týchto testov: od technológie výmeny akumulátorov, ktorá bola spolu s ďalšími technológiami testovaná v modeli LE 306, možno v súvislosti s používaním elektrického vanu v mestskej premávke upustiť.

Zdroj: Mercedes-Benz

Model 307 E je vyvinutý na základe vanu konštrukčného radu známeho aj ako T 1, ktorý bol predstavený v roku 1977. Projekt podporuje Spolkové ministerstvo pre výskum a technológie (BMFT). Za účelom zníženia výrobných a prevádzkových nákladov používa model 307 E zjednodušenú techniku riadenia elektrického pohonu, ktorá si zároveň vyžaduje len zopár zmien od sériového vozidla 307 D s rázvorom 3 350 milimetrov.

Zdroj: Mercedes-Benz

Akumulátor je umiestnený pod podlahou vozidla medzi prednou a zadnou nápravou a jeho menovité napätie je 180 voltov. Vozidlo disponuje dvoma radmi akumulátorov, z ktorých každý má menovité napätie 90 voltov. Jednoduchá demontáž a montáž prebieha pomocou integrovaného zdvíhacieho zariadenia smerom nadol a pomocou bežných zdvíhacích zariadení v dielni. Ložný priestor nie je voči vozidlám so spaľovacím motorom vôbec obmedzený. S užitočným zaťažením 1,45 tony a dojazdom 65 kilometrov pri ustálenej rýchlosti 50 km/h je model 307 E predurčený na mestskú distribučnú prepravu.

Digitálny plánovač trasy v akcii!

Testovaním prešli štyri rôzne verzie riadenia pohonu a prenosu sily, napríklad vyhotovenie s prepínaním akumulátora a elektronického riadenia poľa v kombinácii s hydrodynamickým meničom krútiaceho momentu. Elektromotor na jednosmerný prúd dosahuje výkon 30 kW. Maximálna rýchlosť je 70 km/h, pričom vozidlo zvládne maximálnu stúpavosť na úrovni 20 percent. Výskumníci a vývojári spoločnosti Daimler-Benz otestovali v modeli 307 E nielen rôzne koncepcie pohonu, ale aj ďalšie technológie, napríklad „plánovač trasy“. Tento predchodca navigačného systému poskytuje informácie o možnej zmene trasy, napríklad hlásenia o dopravných zápchach.

Zdroj: Mercedes-Benz

Rozsiahle testy v dvoch veľkomestách

Od roku 1981 až do konca roku 1983 sa uskutočňujú dva veľké testy s 32 elektrickými vanmi. Spolkové ministerstvo pre výskum a technológie testuje v Berlíne desať modelov 307 E v rámci výskumného zámeru „Alternatívna energia pre cestnú dopravu,“ ktorý iniciovalo ministerstvo. Ďalšie veľké testovanie realizuje Deutsche Bundespost v priebehu piatich rokov v oblasti doručovateľských služieb s 22 elektrickými vozidlami v meste Bonn. Výsledkom oboch praktických použití je, že elektrické vozidlá môžu v aglomeračných strediskách prevziať prepravné úlohy. Pokiaľ ide o výkonnosť a prevádzkovú bezpečnosť dokáže elektrické vozidlo obstáť v porovnaní s vtedajšími sériovými vozidlami so spaľovacím motorom.

Zdroj: Mercedes-Benz

Hlavným problémom vtedajších elektrických vozidiel je však dostupná technika akumulátorov. „Aj keď ich dojazd je na vykonanie úloh v centrách miest dostatočný, ich vysoké výdavky na údržbu a neuspokojivá životnosť olovených akumulátorov vedie k neúmerne vysokým prevádzkovým nákladom,“ uvádza sa v tlačovej informácii z októbra 1980. A ďalej: „Ak aj možno v blízkej budúcnosti očakávať sľubný ďalší vývoj, je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že drahé elektrické komponenty budú mať v porovnaní s dnešnými vozidlami so spaľovacími motormi za následok vyššie prevádzkové náklady.“

A to je sranda, pretože dnešné eVitá a eSprintery sú už dávno výkonné vozidlá, ktoré možno využiť v praxi, s dojazdom až 184 kilometrov v prípade modelu eVito. Ich technika akumulátorov, ale aj komponenty pohonu, riadenia výkonu a manažmentu nabíjania ťažia z veľkých pokrokov v oblasti vývoja elektrických vozidiel za posledné roky. A zároveň sa kompletne etablovali na trhu – napríklad koncom augusta 2020 si spoločnosť Amazon objednala viac ako 1 800 akumulátorových elektrických vozidiel eSprinter a eVito na použitie na európskych trhoch.

NEPREHLIADNITE: